XXII SESJA RADY DZIELNICY POGÓRZE Z DNIA 12 MAJA 2022R.

Działając na podstawie par. 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Pogórze  przyjętego  Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia
23 stycznia 2019r. – (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.01.2019r., poz. 486), zwołuję XXII Sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień  12 maja 2022 r. na godz. 18.00 - w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze w Gdyni, przy ul. Porębskiego 21 (budynek SP 43).
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
     5.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Pogórze za rok 2021,
     5.2. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Pogórze za rok 2021,
     5.3. zmiany uchwały Rady Dzielnicy Pogórze nr XII/33/2020 z dnia 8 grudnia 2020               roku w sprawie zatwierdzenia w drodze konsultacji z mieszkańcami listy zadań                 inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 wraz z ich priorytetami.
6. Informacje Przewodniczącej o działalności Zarządu w okresie między sesjami
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Inez Heine
Ostatnio zmodyfikował: Inez Heine
Data wytworzenia informacji: 25.04.2022
Data udostępnienia informacji: 25.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.04.2022 14:38 Aktualizacja treści Inez Heine
25.04.2022 14:37 Aktualizacja treści Inez Heine
25.04.2022 14:36 Aktualizacja treści Inez Heine
25.04.2022 14:35 Aktualizacja treści Inez Heine