XXI sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 18 stycznia 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze ( Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486 ) zwołuję XXI sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień  18 stycznia 2022  roku  o godz. 18:00.
(  sesja w trybie zdalnym)

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie protokołu  z XX sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekt uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych.
6. Informacje przewodniczącej o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Anna Koy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 07.01.2022
Data udostępnienia informacji: 07.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2022 15:41 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
07.01.2022 15:40 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
07.01.2022 15:39 Dodanie informacji Izabela Procelli-Szynwelska