XVII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 7 września 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze ( Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.486 ) zwołuję XVII sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 7 września 2021 roku o godz. 17:30.
Sesja odbędzie się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5, ul. Porębskiego 21 w Gdyni - z zachowaniem obowiązujących obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Dzielnicy .
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Przeprowadzenie wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy:
5.1. wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu
Dzielnicy,
5.2. przewodniczący zarządu zgłasza kandydatów na wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
5.3. prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę,
5.4. ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania,
5.5. głosowanie,
5.6. sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku wyboru.
6. Projekty uchwał w sprawach:
6.1. wyboru wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze,
6.2 uchwalenia Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2022.
7. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
8. Podsumowanie pikniku Rady Dzielnicy Pogórze.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 30.08.2021
Data udostępnienia informacji: 30.08.2021