XV sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.486) zwołuję XV sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 27 kwietnia 2021 r. na godz. 18.00.
W związku z panującą sytuacją epidemiczną sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą platformy Microsoft Teams.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XV sesji Rady Dzielnicy .
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. wydania opinii przez Radę Dzielnicy w sprawie poparcia wniosku radnej/radnego – kandydatki/kandydata do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego na kadencję 2021 - 2023.
5.2. zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2021.
6. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 15.04.2021
Data udostępnienia informacji: 15.04.2021