XIV sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 30 marca 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019  roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.486) zwołuję XIV sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 30 marca  2021 r.  na godz. 18.00.
W związku z panującą sytuacją epidemiczną  sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą platformy Microsoft Teams.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XIV sesji Rady Dzielnicy .
4. Przyjęcie protokołu  z XIII sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekt uchwały  w sprawie uchwalenia sprawozdania z  działalności Rady  Dzielnicy Pogórze za rok 2020.
6.  Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7.  Wolne wnioski i informacje.
8.  Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 18.03.2021
Data udostępnienia informacji: 18.03.2021