XIII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 2 marca 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.486 ) zwołuję XIII sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 2 marca 2021 r. na godz. 18.00.
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną sesja odbędzie się w trybie zdalnym za pomocą platformy Microsoft Teams.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XIII sesji Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Pogórze za rok 2020,
5.2. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Pogórze za rok 2020,
5.3. zmiany uchwały Rady Dzielnicy Pogórze nr XI/31/2020 z dnia 29 września 2020 roku w sprawie uchwalenia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2021.
6. Informacje Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 23.02.2021
Data udostępnienia informacji: 23.02.2021