XI sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 29 września 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486) zwołuję XI sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 29 września 2020 r.  o godz. 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze mieszczącej się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Dzielnicy .
4. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2021,
5.2  przyjęcia listy zadań inwestycyjno-remontowych wg priorytetu, wskazanych przez Radę Dzielnicy Pogórze do realizacji w latach 2019-2023.
6.  Informacje Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7.  Wolne wnioski i informacje.
8.  Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 12:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik