X sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 8 września 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486) zwołuję X sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień  8 września 2020 r. o godz. 17:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze, mieszczącej się w Zespole Szkolno - Przedszkolnym  nr 5 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Dzielnicy.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. zobowiązanie Rady Dzielnicy Pogórze do zabezpieczenia brakujących środków finansowych na realizację w 2021 roku projektu pod nazwą „Zajęcia artystyczno – muzyczne, edukacyjne i rekreacyjne w bibliotece Pogórze” z listy zadań Budżetu Obywatelskiego 2020,
5.2. uchwalenie projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2021,
5.3. dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn.” Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. Ignacego Szpunara”.
6. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 27.08.2020
Data udostępnienia informacji: 27.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2020 10:12 Aktualizacja treści Ewa Mącik
27.08.2020 10:11 Aktualizacja treści Ewa Mącik