VIII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 17 grudnia 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze 
zwołuję VIII sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 17 grudnia 2019 r, o godz. 17:00
w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze mieszczącej się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VII sesji.
5. Przedstawienie propozycji Zarządu do budżetu inwestycyjnego i remontowego przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 przez Radę Dzielnicy Pogórze.
6. Wysłuchanie propozycji radnych do budżetu inwestycyjnego i remontowego przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 przez Radę Dzielnicy Pogórze.
7. Projekty uchwał w sprawach:
7.1 powierzenia radnemu reprezentowania Rady Dzielnicy Pogórze w grupie roboczej nad zmianami do Statutów Dzielnic,
7.2 wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 przez Radę Dzielnicy Pogórze,
7.3 przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych”,
7.4 wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2019 środków finansowych.
8. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
9. Harmonogram dyżurów radnych.
10. Podsumowanie Wigilii.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.12.2019
Data udostępnienia informacji: 04.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.12.2019 15:16 Aktualizacja treści Ewa Mącik