VII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 15 października 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486) zwołuję VII  sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 15 października 2019 r., o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze mieszczącej się w SP nr 43 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z IV,V i VI sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawie:
5.1 przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2020,
5.2 uchylenie uchwały Rady Dzielnicy Pogórze Nr III/4/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych,
5.3 uchylenie uchwały Rady Dzielnicy Pogórze Nr III/5/2019 w sprawie powołania Komisji ds. Inwestycyjno- Gospodarczych,
5.4 wskazania oficjalnego profilu Rady Dzielnicy Pogórze  w mediach społecznościowych.
6. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
7. Harmonogram dyżurów radnych.
8. Dyskusja na temat formuły organizacji Wigilii.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.10.2019
Data udostępnienia informacji: 04.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.10.2019 08:29 Aktualizacja treści Ewa Mącik