V sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 31 siepnia 2019 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze -  przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486) zwołuję V sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 31 sierpnia 2019 r., o godzinie 11:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze (Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21).
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. zobowiązania Rady Dzielnicy Pogórze do zabezpieczenia brakujących środków finansowych na realizację w 2020 roku projektu pod nazwą „Warsztaty muzyczno- artystyczne, prozdrowotne oraz spotkania autorskie w bibliotece dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin” z listy zadań Budżetu Obywatelskiego 2019.
4.2. przyjęcie Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2020.
4.3. wskazania oficjalnego profilu Rady Dzielnicy Pogórze  w mediach społecznościowych.
5. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Andrzej Wojewoda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 26.08.2019
Data udostępnienia informacji: 26.08.2019