IX sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 21 stycznia 2020 r. - odwołana

Sesję odwołano z powodów proceduralnych (niezachowanie terminów statutowych dot. zwołania sesji oraz przesłania do niej materiałów).


Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pogórze - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/143/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pogórze (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz.486)
zwołuję IX sesję Rady Dzielnicy Pogórze na dzień 21 stycznia 2020 r. na godz. 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze mieszczącej się w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 5 przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1 zmiany uchwały Rady Dzielnicy Pogórze nr VIII/19/2019 w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie na rok 2020 niewykorzystanych w roku 2019 środków finansowych,
5.2 powierzenia radnemu Dzielnicy Pogórze współredagowanie strony internetowej Rady Dzielnicy.
5.3 zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze  na rok 2020.
5.4 powołania komisji doraźnej w celu współorganizacji spotkania integracyjnego z gminą Kosakowo oraz Galerią Szperk pn. "Z Pogórza lato rusza".
6. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
7. Sprawy bieżące.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Dariusz Sawicki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 14.01.2020
Data udostępnienia informacji: 14.01.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.01.2020 10:47 Aktualizacja treści Ewa Mącik
14.01.2020 14:39 Aktualizacja treści Ewa Mącik