IV sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 27 siepnia 2019 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje IV Sesję Rady Dzielnicy na 27 sierpnia 2019 r. o godz. 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze (Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Pogórze.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjecie protokołu z III sesji Rady Dzielnicy z dnia 02.07.2019 r.
5. Projekt uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcie Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2020,
5.2. przyjęcie zapewnienia środków w budżecie Rady na r. 2020 na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego 2019 pod nazwą "Warsztaty muzyczno- artystyczne, prozdrowotne oraz spotkania autorskie w bibliotece dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin".
6. Informacja przewodniczącego o działaniach Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Pogórze
Andrzej Wojewoda

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 19.08.2019
Data udostępnienia informacji: 19.08.2019