XXIX sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 25 września 2023 r.

Działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Dzielnicy Orłowo – przyjętego Uchwałą nr V/142/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orłowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 r. poz. 485) zwołuję XXIX sesję Rady Dzielnicy Orłowo na dzień 25 września 2023r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Orłowo mieszczącej się przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni (IX LO)
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIX sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Rady Dzielnicy Orłowo na rok 2024.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnej sesji .
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Orłowo
Henryk Wiszniowski
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 15.09.2023
Data udostępnienia informacji: 15.09.2023