XXIV sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 7 listopada 2022r.

Działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Dzielnicy Orłowo – przyjętego Uchwałą nr V/142/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orłowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019r. poz. 485) zwołuję XXIV sesję Rady Dzielnicy Orłowo na dzień 7 listopada 2022r. o godzinie 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Orłowo mieszczącej się przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Orłowo
2. Stwierdzenie kworum
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy Orłowo
4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy Orłowo
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski
7. Ustalenie terminu następnej sesji
8. Zakończenie obrad
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Orłowo
Henryk Wiszniowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2022
Data udostępnienia informacji: 28.10.2022