XX sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Działając na podstawie §14 ust.1 Statutu Dzielnicy Orłowo – przyjętego Uchwałą nr V/142/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Orłowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019r. poz. 485) zwołuję XX sesję Rady Dzielnicy Orłowo na dzień 13 kwietnia 2022r. o godzinie 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Orłowo mieszczącej się w IX LO przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Orłowo
2. Stwierdzenie kworum, przyjęcie proponowanego porządku obrad XX sesji Rady Dzielnicy Orłowo
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Dzielnicy Orłowo
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Orłowo za rok 2021 (druk 4)
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Orłowo za rok 2021 (druk 5)
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu o działalności Zarządu w okresie między sesjami
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
8. Ustalenie terminu następnej sesji
9. Zakończenie obrad
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Orłowo
Henryk Wiszniowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 08.04.2022
Data udostępnienia informacji: 08.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2022 12:31 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska