XVII sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 28 września 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XVII SESJI RADY DZIELNICY ORŁOWO
 
w dniu 28 września 2021 roku, godzina 18:00
siedziba Rady Dzielnicy Orłowo, Gdynia ul. Orłowska 57, sala IX LO
  
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.       
3. Przyjęcie proponowanego  porządku  posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego dzielnicy Orłowo na 2022 rok.
6. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie korespondencji.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.


Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Orłowo
Henryk Wiszniowski
            

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2021
Data udostępnienia informacji: 16.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.09.2021 12:36 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
16.09.2021 12:35 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska