XII sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 29 września 2020 r.

Porządek obrad
XII sesji Rady Dzielnicy Orłowo
w dniu 29 września 2020 r. godz. 18:00,
sala IX LO, ul. Orłowska 57
(sesja w reżimie sanitarnym bez udziału mieszkańców)
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał (kworum).        
3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Orłowo na 2021 rok, 
5.2. zmiany uchwały nr VI/11/2019 z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno – remontowych  przewidzianych do realizacji na lata 2019 – 2023,
5.3. przyjęcia listy zadań inwestycyjno – remontowych wg priorytetu do realizacji w latach 2019 - 2023,
5.4. powierzenia prowadzenia strony internetowej Rady Dzielnicy Orłowo.
6. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie korespondencji.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Orłowo
 
Henryk Wiszniowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2020 11:43 Aktualizacja treści Ewa Mącik