X SESJA RADY DZIELNICY ORŁOWO Z DNIA 2 CZERWCA 2020 R.

Działając na podstawie par. 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Orłowo  przyjętego  Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/142/19 z dnia 23 stycznia 2019r. – (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 485), zwołuję sesję Rady Dzielnicy Orłowo na dzień 02 czerwca 2020r. , o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Orłowo , tj. przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni, sala IX LO.
 
Proponuję przyjęcie w dniu 02 czerwca 2020r. następującego porządku obrad:
 
1.      Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Orłowo
2.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał (kworum).
3.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4.      Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
5.      Podjecie uchwał w sprawach:
5.1.   przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Orłowo za rok 2019,
5.2.   uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Orłowo za rok 2019.
6.      Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
7.      Zadania inwestycyjno-remontowe na lata 2019-2023 – dyskusja.
8.      Organizacja pikniku rodzinnego – rezygnacja z realizacji zadania zawartego w Planie Finansowym na rok 2020 – propozycje zmiany.
9.      Przedstawienie korespondencji.
10.  Wolne wnioski i informacje.
11.  Ustalenie terminu kolejnej sesji.
12.  Zakończenie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Inez Heine
Ostatnio zmodyfikował: Inez Heine
Data wytworzenia informacji: 22.05.2020
Data udostępnienia informacji: 22.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2020 14:24 Dodanie informacji Inez Heine