VIII sesja Rady Dzielnicy Orłowo z dnia 7 stycznia 2020 r.

Porządek obrad
VIII sesji Rady Dzielnicy Orłowo
 
w dniu 7 stycznia 2020 r, godz. 18:00,
sala IX LO, ul. Orłowska 57

1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
2. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Dzielnicy Orłowo.
4. Projekty uchwał w sprawach:
4.1. powierzenia radnemu reprezentowania Rady Dzielnicy Orłowo w grupie roboczej do prac nad zmianami do statutów dzielnic,
4.2. wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2019 środków finansowych,
4.3. uchylenia uchwały Rady Dzielnicy Orłowo nr XXXIX/47/2019 z dnia 21 marca 2019 roku.
5. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wprowadzenie strefy płatnego parkowania przy Placu Górnośląskim - dyskusja.   
7. Zapoznanie z korespondencją.
8. Informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Orłowo
Henryk Wiszniowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 20.12.2019
Data udostępnienia informacji: 20.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2020 13:06 Aktualizacja treści Ewa Mącik
20.12.2019 09:49 Aktualizacja treści Ewa Mącik