XXIII sesja Rady Dzielnicy Oksywie z dnia 19 stycznia 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Oksywie przyjętego Uchwałą Nr V/141/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Oksywie ( Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku, poz. 484) zwołuję XXIII sesję Rady Dzielnicy Oksywie na dzień 19 stycznia 2023 roku o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Oksywie, w Gdyni przy ul. Godebskiego 8 (budynek SP nr 33).
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków finansowych.
6. Informacje Przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie korespondencji.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Oksywie
Andrzej Pęksyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2023
Data udostępnienia informacji: 11.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2023 08:30 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska