XV sesja Rady Dzielnicy Oksywie z dnia 27 września 2021 r.

PORZĄDEK OBRAD
XV SESJI RADY DZIELNICY OKSYWIE
w dniu  27 września  2021 roku godz. 18:00,
w siedzibie Rady Dzielnicy Oksywie, Gdynia ul. Godebskiego 8
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie proponowanego  porządku  posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie   przyjęcia  Planu Finansowego dzielnicy Oksywie na rok 2022.
6. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie korespondencji.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.
  
Proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Oksywie
Andrzej Pęksyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2021
Data udostępnienia informacji: 16.09.2021