XII sesja Rady Dzielnicy Oksywie z dnia 24 lutego 2021 r.

Porządek obrad
XII sesji Rady Dzielnicy Oksywie
w dniu 24 lutego 2021 r. godz. 18:15
(sesja w trybie zdalnym)
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.       
3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
5. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
6. Przedstawienie korespondencji.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Oksywie
Andrzej Pęksyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 15.02.2021
Data udostępnienia informacji: 15.02.2021