X sesja Rady Dzielnicy Oksywie z dnia 28 września 2020 r.

Porządek obrad
X sesji Rady Dzielnicy Oksywie
w dniu 28 września 2020 r. godz. 18:00,
sala Domu Sąsiedzkiego „Przystań”, ul. Śmidowicza 49
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.        
3. Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Oksywie na 2021 rok,
5.2. zmian w Planie Finansowym na 2020 rok. 
6. Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
7. Przedstawienie korespondencji.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Oksywie
 
Andrzej Pęksyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020