VIII SESJA RADY DZIELNICY OKSYWIE Z DNIA 4 CZERWCA 2020 R.

Działając na podstawie par. 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Oksywie  przyjętego  Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/141/19 z dnia 23 stycznia 2019r. – (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 484), zwołuję sesję Rady Dzielnicy Oksywie na dzień 04 czerwca 2020r. , o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Oksywie , tj. przy ul. Godebskiego 8 w Gdyni, sala SP nr 33.
 
Proponuję przyjęcie w dniu 04 czerwca 2020r. następującego porządku obrad:
 
1.      Otwarcie Sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
2.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz jej zdolności do podejmowania uchwał (kworum).
3.      Przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4.      Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Dzielnicy Oksywie.
5.      Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.   zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Oksywie na rok 2020,
5.2.   przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Oksywie za rok 2019,
5.3.   uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Oksywie za rok 2019.
6.      Informacje Przewodniczącego Zarządu o działaniach Zarządu w okresie między sesjami.
7.      Zadania inwestycyjno-remontowe na lata 2019-2023 – dyskusja.
8.      Przedstawienie korespondencji.
9.      Wolne wnioski i informacje.
10.    Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11.    Zakończenie obrad.
 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Inez Heine
Ostatnio zmodyfikował: Inez Heine
Data wytworzenia informacji: 22.05.2020
Data udostępnienia informacji: 22.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2020 14:41 Dodanie informacji Inez Heine