XXXIII sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 28 lutego 2024 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Obłuże (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 poz. 483) zwołuję XXXIII sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 28 lutego 2024 roku na godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże w Gdyni, przy ul. Podgórskiej 14 (budynek RSM).
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Obłuże
2. Stwierdzenie kworum
3. Przyjęcie porządku posiedzenia
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
5. Projekt uchwały w sprawach:
5.1 Przeznaczenia kwoty 309.487 zł pozostałych z poprzedniej i obecnej kadencji na remont nawierzchni ul. Sucharskiego od skrzyżowania z ul. Kwiatkowskiego do wyniesienia na wysokości ul. Sucharskiego 5
5.2 Uchwalenie rocznego sprawozdania z działalności Rady dzielnicy za rok 2023
5.3 Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023
6. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu między sesjami
7. Wolne wnioski
8. Zakończenie obrad
  
Przewodniczący Zarządu
Jan Gumiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 14.02.2024
Data udostępnienia informacji: 14.02.2024
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2024 15:12 Korekta Magdalena Rezler-Dunajewska
14.02.2024 12:20 Korekta Ewa Mącik