XXVII sesję Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 28 marca 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia: Statutu Dzielnicy Obłuże (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 poz. 483) zwołuję XXVII sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 28 marca 2023 roku, o godz. 18:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże w Gdyni, przy ul. Podgórskiej 14 (budynek RSM).

PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji z dn. 17.01.2023 r.
5. Projekt Uchwał w sprawach:
5.1. Przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022;
5.2. Uchwalenie rocznego sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2022.
6. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Jan Gumiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 06.03.2023
Data udostępnienia informacji: 06.03.2023