XXII sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 28 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia: Statutu Dzielnicy Obłuże (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 poz. 483) zwołuję sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 28 czerwca 2022 roku, o godz. 18.00 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże.
  
PORZĄDEK OBRAD
XXII SESJI RADY DZIELNICY OBŁUŻE
zaplanowanej na dzień 28 czerwca 2022 roku, godz. 18:00
Miejsce sesji: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gdynia ul. Podgórska 14,
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji z dn. 07 czerwca 2022 roku.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1  Zmiany Uchwały Rady Dzielnicy Obłuże nr XI/29/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku w sprawie zatwierdzenia w drodze konsultacji z mieszkańcami listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 wraz z priorytetami;
5.2  Ponownego wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji na lata 2019-2023;
5.3  Zmiany Uchwały Rady Dzielnicy Obłuże Nr XIX/42/2022 z dnia18 stycznia 2022 roku.
6. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu
Jan Gumiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 15.06.2022
Data udostępnienia informacji: 15.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 20.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.06.2022 15:09 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
15.06.2022 10:11 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska