XIX sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 18 stycznia 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia: Statutu Dzielnicy Obłuże (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 poz. 483) zwołuję XIX sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 18 stycznia 2022 roku, o godz. 18:00  - sesja w systemie telekonferencji
 
PORZĄDEK OBRAD
XIX SESJI RADY DZIELNICY OBŁUŻE
zaplanowanej na dzień 18 stycznia 2022 roku
 
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji z dn. 07.12.2021 roku.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2021 środków finansowych.
6. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Zarządu
Jan Gumiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 10.01.2022
Data udostępnienia informacji: 10.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.01.2022 12:44 Dodanie informacji Izabela Procelli-Szynwelska