XVII sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 28 września 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Obłuże – przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia: Statutu Dzielnicy Obłuże (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 poz. 483) zwołuje XVII sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 28 września 2021 roku, o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Obłuże.
Miejsce: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa, Gdynia ul.Podgórska 14

 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dn. 31 sierpnia 2021 r.
5. Uchwalenie uchwały w sprawie Planu Finansowego Rady Dzielnicy na rok 2022.
6. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zarządu
Jan Gumiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 14.09.2021
Data udostępnienia informacji: 14.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.09.2021 11:15 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
14.09.2021 13:45 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
14.09.2021 13:44 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska