XIV sesja Rady Dzielnicy Obłuże z dnia 25 maja 2021 r.

Działając na podstawie par. 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Obłuże  przyjętego  Uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/140/19 z dnia 23 stycznia 2019r. – (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 483), zwołuję XIV Sesję Rady Dzielnicy Obłuże na dzień 25 maja 2021r., godz. 18.00 - w trybie zdalnym, w systemie telekonferencji.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy Obłuże.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 10 lutego 2021 roku.
 5. Przyjęcie uchwał w sprawie
  1. Przyjęcie rocznego Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2020,
  2. Uchwalenie rocznego Sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy za rok 2020.
 6. Informacja Przewodniczącego o działalności Zarządu między sesjami.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni

Joanna Zielińska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 11.05.2021
Data udostępnienia informacji: 11.05.2021