XXXI sesja Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 20 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy  Mały  Kack przyjętego Uchwałą nr V/139//19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Mały Kack ( Dz.Urz. Woj. Pom. z  dnia 25 stycznia 2019 , poz.482 ) zwołuję XXXI sesję Rady Dzielnicy Mały Kack na dzień 20 czerwca 2023 roku o godzinie 18:30 w siedzibie Rady w Gdyni ul. Łowicka 51 ( budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej filia  nr 11 ).
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie:
5.1 Wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o nadanie  imienia parkowi  przy ul. Spokojnej nazwy „PARK RODZINNY”.
6. Informacja o pracach Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Mały Kack
Sławomir Bigott

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 09.06.2023
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.06.2023 11:45 Dodanie informacji Izabela Procelli-Szynwelska