XXIX sesja Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 7 lutego 2023 r.

Działając na podstawie § 44 ust.1 Statutu Dzielnicy Mały Kack przyjętego Uchwałą nr V/139/19 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Mały Kack (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019, poz. 482) zwołuję  XIX sesję Rady  Dzielnicy Mały Kack  na dzień  7 lutego 2023 roku o godzinie 18.30 w siedzibie Rady w Gdyni ul. Łowicka 51 (budynek  Miejskiej Biblioteki Publicznej – filia nr 11)
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni w z wnioskiem o przeniesienie na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022  środków finansowych dzielnicy Mały Kack; i uchylenie Uchwały nr XXVIII/54/2023 z dnia 17 stycznia 2023 roku.
6. Informacje o pracach Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Mały Kack
Sławomir Bigott

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 27.01.2023
Data udostępnienia informacji: 27.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2023 14:56 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska