XXIII sesja  Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 12 lipca 2022 r.

Proponowany porządek obrad XXIII sesji  Rady Dzielnicy Mały Kack zaplanowany na dzień 12 lipca 2022 roku  godzina 18:30 w Szkole Podstawowej nr 13 – Gdynia ul. Halicka 8.
 
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Podjęcie Uchwał w sprawie:
5.1 zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2022;
5.2 uchylenie  Uchwały Rady Dzielnicy Mały Kack nr X/20/2020  z dnia 08 września 2020 roku w sprawie przyjęcia listy zadań inwestycyjno-remontowych po konsultacjach społecznych wg priorytetu, wskazanych do realizacji w latach 2019-2023;
5.3  wskazanie wstępnej listy zadań inwestycyjno-remontowych wskazanych do realizacji w latach 2019-2023.
6. Informacja o działalności Zarządu między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
9. Zakończenie sesji.
 
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Mały Kack
Sławomir Bigott

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022
Data udostępnienia informacji: 30.06.2022