XV sesja Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 18 maja 2021 r.

Proponowany porządek obrad
XV sesji Rady Dzielnicy Mały Kack
18 maj godz. 18:30
( sesja w trybie zdalnym)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Projekty uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Mały Kack za rok 2020,
5.2. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Mały Kack za rok 2020.
6. Dyskusja nad projektami uchwał złożonymi przez radnych w sprawie zmian w planie finansowym Rady Dzielnicy Mały Kack na rok 2021.
7. Sprawozdanie z prac Zarządu między sesjami.
8. Sprawy bieżące:
- omówienie wniosku dotyczącego ustalenia pierwszeństwa na skrzyżowaniu ulic Kiejstuta- Olgierda oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych przez drogę rowerową na ul. Wielkopolskiej,
- omówienie wniosku mieszkańców dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ul. Przemyskiej na styku ul. Bądkowskiego w stronę kościoła i SP nr 13.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 07.05.2021
Data udostępnienia informacji: 07.05.2021