VIII Sesja Rady Dzielnicy Mały Kack z dnia 10 marca 2020 r.

Proponowany porządek obrad VIII  Sesji Rady Dzielnicy Mały Kack
10.03.2020 rok, godzina 18.30  Gdynia Halicka 8 (Szkoła Podstawowa nr 13)
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  sesji.
5. Podjęcie Uchwał w sprawie:
5.1 Zmiany do Uchwały VII/14/2020 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych w roku 2019 na rok 2020.
5.2  Powierzenie  radnemu zadania współredagowania  strony internetowej Rady Dzielnicy Mały Kack.
6. Dyskusja na temat wyboru zadań inwestycyjnych, które Rada Dzielnicy wskaże   do realizacji w pierwszej kolejności.
7. Omówienie wykonania planu finansowego Rady Dzielnicy Mały Kack za rok 2019.
8. Sprawy bieżące.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 03.03.2020
Data udostępnienia informacji: 03.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.03.2020 13:56 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
05.03.2020 13:55 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska