XXXI sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 05 lutego 2019 r.

XXXI Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki odbędzie się w dniu 05 lutego 2019 r., o godz. 17:30 w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186

                             
 I. Otwarcie sesji.
 
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
III. Porządek obrad:
 
    1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
    3. Dyskusja radnych na temat zagospodarowania terenu zieleni w dzielnicy Leszczynki.
     
    4. Informacje i omówienie korespondencji.
   
    5. Pożegnanie radnych V kadencji.
              
    6. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 28.01.2019
Data udostępnienia informacji: 28.01.2019