XXX sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 08 stycznia 2019 r.


XXX Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki odbędzie się w dniu 08 stycznia 2019 r., o  godz. 17:30 w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186

                                  
 I. Otwarcie sesji.
 
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
III. Porządek obrad:
 
    1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
    3. Podjęcie uchwały opiniującej projekt zmiany Statutu Dzielnicy Leszczynki.
 
    4. Podjęcie uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2018 środków finansowych.
 
    5. Wolne głosy i wnioski.
   
    6. Informacje i omówienie korespondencji.
   
    7. Ustalenie harmonogramu pracy Rady i dyżurów radnych.
 
    8. Ustalenie terminu następnej sesji.
   
    9. Zakończenie sesji.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 31.12.2018
Data udostępnienia informacji: 31.12.2018