XXVIII sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 6 czerwca 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Leszczynki - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni NR V/138/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku  w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Leszczynki  (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.481) zwołuję XXVIII Sesję Rady Dzielnicy  Leszczynki na dzień 6 czerwca  2023 r. o godz. 17:30  w Szkole Podstawowej Nr 29 tj. przy ulicy Ściegiennego 8 w Gdyni
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Dzielnicy Leszczynki.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Dzielnicy Leszczynki.    
5. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
                                                                  
Przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 22.05.2023
Data udostępnienia informacji: 22.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2023 14:08 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
22.05.2023 12:24 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
22.05.2023 12:23 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska