XXVIII sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 2 października 2018 r.

Gdynia, 2018-09-18
 
 
 
 
XXVIII Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 02 października  2018r.
 
 
Porządek obrad
XXVIII Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
02 października 2018 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
 
                                  
 I. Otwarcie sesji.
 
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
III. Porządek obrad:
 
    1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
    3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Finansowego” na rok 2019.
 
   4. Wolne głosy i wnioski.
   
   5. Informacje i omówienie korespondencji.
   
   6. Ustalenie harmonogramu pracy Rady i dyżurów radnych.
 
   7. Ustalenie terminu następnej sesji.
   
   8. Zakończenie sesji.
 
 
 
 
 
 
          Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
         Barbara Wyrwas
 
  
 
                                                                      
                                  
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 19.09.2018
Data udostępnienia informacji: 19.09.2018