XXVII sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 4 września 2018 r.

XXVII Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 04 września  2018r.
 
 
Porządek obrad
XXVII Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
04 września 2018 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
 
                                  
 I. Otwarcie sesji.
 
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
III. Porządek obrad:
 
    1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
    3. Ustalenie harmonogramu pracy Rady i dyżurów radnych.
 
   4. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia projektu Planu Finansowego na rok 2019.
   
   5. Informacje i omówienie korespondencji.
   
   6. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 
   7. Ustalenie terminu następnej sesji.
   
   8. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 21.08.2018
Data udostępnienia informacji: 21.08.2018