XXVI Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 10 lipca  2018r.

Gdynia, 2018-06-13
 
 
 
 
XXVI Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 10 lipca  2018r.
 
 
Porządek obrad
XXVI Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
10 lipca 2018 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
 
                                  
 I. Otwarcie sesji.
 
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
III. Porządek obrad:
 
    1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
   3. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat sprzedaży alkoholu.
 
   4. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
 
   5. Zakończenie sesji.
 
 
 
 
          Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
          Barbara Wyrwas
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 13.06.2018