XXV sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 22 listopada 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1Statutu Dzielnicy Leszczynki - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni NR V/138/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku  w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Leszczynki  (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.481) zwołuję XXV sesję Rady Dzielnicy  Leszczynki na dzień  22 listopada 2022 r. o godz. 19:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki, tj. przy ulicy Opata Hackiego 13 w Gdyni, sala OREW.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXV Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki.
4. Przyjęcie protokołu z XXIV Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki.         
5. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie obrad.
                                                                  
Przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 02.11.2022
Data udostępnienia informacji: 02.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2022 08:53 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska