XXV Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 05 czerwca 2018r.

Porządek obrad
XXV Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
05 czerwca 2018 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
 
                                  
 I. Otwarcie sesji.
 
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 
III. Porządek obrad:
 
    1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
    3. Ustalenie harmonogramu pracy Rady i dyżurów radnych.
 
   4. Dyskusja radnych na temat przyznania nagród Rady Dzielnicy Leszczynki
 
       za działalność na rzecz społeczności lokalnej w minionym roku w konkursie
 
       „Pozytywnie Wzorowy” przyznawanych uczniom Szkoły Podstawowej Nr 29
 
       oraz uczniom Zespołowi Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.
   
   5. Informacje i omówienie korespondencji.
 
   6. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
   
   7. Ustalenie terminu następnej sesji.
 
   8. Zakończenie sesji.
 

          Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
          Barbara Wyrwas

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 28.05.2018
Data udostępnienia informacji: 28.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2018 12:54 zatwierdzenie Michał Kowalski