XXIV Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 24 kwietnia 2018 r.

XXIV Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 24 kwietnia  2018r.
 
Porządek obrad
XXIV Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
24 kwietnia 2018 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186

I. Otwarcie sesji.
II. Stwierdzenie prawomocności obrad.
III. Porządek obrad:

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Ustalenie harmonogramu pracy Rady i dyżurów radnych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu „Przyjazna dzielnica”
5. Informacje i omówienie korespondencji.
6. Dyskusja, wolne głosy i wnioski,
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie sesji.
 
          Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
          Barbara Wyrwas

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 11.04.2018
Data udostępnienia informacji: 11.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2018 13:29 zatwierdzenie Michał Kowalski