XXI sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Leszczynki - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni NR V/138/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku  w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Leszczynki  (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.481) zwołuję XXI sesję Rady Dzielnicy  Leszczynki na dzień 5 kwietnia 2022 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki, tj. przy ulicy Opata Hackiego 13 w Gdyni, sala OREW , proszę o zastosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
 
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad XXI sesji Rady Dzielnicy Leszczynki.
4. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Dzielnicy Leszczynki.         
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1. przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Leszczynki za rok 2021;
5.2. uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Leszczynki za rok 2021;
5.3. uchwalenia regulaminu przyznania nagrody „Pozytywnie wzorowy” przez Radę Dzielnicy Leszczynki;
5.4. zaopiniowania wniosku dotyczącego wyznaczenia miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej na chodniku/ulicy na wysokości ulicy Dembińskiego 102;
5.5. zaopiniowania wniosku dotyczącego ustawienia znaku zakazu postoju na łukowym odcinku ulicy Dembińskiego.
6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Edukacji i Kultury.
7. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie obrad.
                                                                   
       Przewodniczący 
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
       Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 25.03.2022
Data udostępnienia informacji: 25.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2022 13:41 Korekta Magdalena Rezler-Dunajewska