XX Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 5 września 2017 r.

Porządek obrad
XX Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
z dnia 05.09.2017r. godz. 17.30 w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
 
I. Stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Otwarcie sesji.
III. Porządek obrad:

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji przedstawiciela Rady Dzielnicy Leszczynki na Członka Komitetu Rewitalizacji
4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Planu Finansowego na rok 2018.    
5. Omówienie projektów do Konkursu „Przyjazna dzielnica”.
6. Ustalenie harmonogramu pracy Rady i dyżurów radnych.
7. Informacje i omówienie korespondencji.
8. Dyskusja, wolne głosy i wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 24.08.2017
Data udostępnienia informacji: 24.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2017 12:17 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
24.08.2017 11:31 Korekta Michał Kowalski