XVII sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 7 września 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Leszczynki - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/138/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku  w sprawie: uchwalenia Statutu Dzielnicy Leszczynki (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.481) zwołuję XVII sesję Rady Dzielnicy  Leszczynki na dzień 7 września 2021 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki, tj. przy ul. Morskiej 186 w Gdyni, sala Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych, sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad XVII sesji Rady Dzielnicy Leszczynki.
4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Dzielnicy Leszczynki.         
5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczącego zarządu dzielnicy.
6. Przewodniczący zarządu zgłasza kandydatów na wiceprzewodniczącego.
7. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
8. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
9. Głosowanie.
10. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
11.1. Wyboru wiceprzewodniczącego zarządu dzielnicy Leszczynki.
11.2. Przyjęcia projektu planu finansowego Rady Dzielnicy Leszczynki na rok 2022
11.3. Przyjęcia projektu planu finansowego Rady Dzielnicy Leszczynki na rok 2022 złożonego przez radnych w trybie 10 dniowym na podstawie § 16 pkt 3 oraz § 17 ust. 1
11.4. Uchwalenia regulaminu przyznawania tytułu „PRIMUS INTER PARES” przez Radę Dzielnicy Leszczynki, złożonego przez radnych w trybie 10 dniowym na podstawie § 16 pkt 3 oraz § 17 ust.1
12. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
13. Wolne wnioski i informacje.
14. Ustalenie terminu następnej sesji.
15. Zakończenie obrad.                
                                                                            
Przewodniczący Zarządu
Dzielnicy Leszczynki
Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 12.08.2021
Data udostępnienia informacji: 12.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.08.2021 10:04 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska