VII Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 28 stycznia 2020r.

Porządek obrad
VII Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
28 stycznia 2020r. godz. 17.30
w Sali Konferencyjnej PKT w zajezdni trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia 1
 
 
    
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa   
    poprzez wymianę opraw na LED w lampach drogowych” w ramach  zadań inwestycyjno-
    remontowych przewidzianych do realizacji na lata 2019-2023.
 6. Ustalenie harmonogramu pracy rady i dyżurów radnych.  
 7. Informacja przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami. 
 8. Przedstawienie Pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu i obsługi nowej strony internetowej
     dla Rady Dzielnicy. 
 9.  Omówienie zasad i terminów związanych z zadaniami realizowanymi w trybie
     Budżetu Obywatelskiego 2020.
10. Przedstawienie zmian w systemie gdyńskiej edukacji w odniesieniu do dzielnicy
      Leszczynki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem
      o wyłączenie Szkoły Podstawowej nr 52 z projektu zmiany sieci szkół w Gdyni.
12. Podjęcie uchwały w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem
      o wykonanie i przedstawienie analizy zapotrzebowania na usługi edukacyjne na terenie      
      Leszczynek  oraz o przedstawienie planowanych działań zmierzających do  
      zaspokojenia tegoż zapotrzebowania.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno-remontowych
      przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 przez Radę Dzielnicy Leszczynki.
14. Wolne wnioski i informacje , głos mieszkańców i gości.
15. Ustalenie terminu następnej sesji.
16 . Zakończenie obrad.


Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 20.01.2020
Data udostępnienia informacji: 20.01.2020