VI Sesja Rady Dzielnicy Leszczynki z dnia 19 listopada 2019 r.

Porządek obrad
VI Sesji Rady Dzielnicy Leszczynki
19 listopada 2019 r. godz. 17:30
w Zespole Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni przy ul. Morskiej 186
    
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia radnemu reprezentowania Rady Dzielnicy w grupie roboczej do prac nad zmianami do Statutów Dzielnic.
6. Podjęcie uchwały w sprawie: wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 przez Radę Dzielnicy leszczynki.
7. Ustalenie harmonogramu pracy rady i dyżurów radnych (rozmowa z radnymi na temat dyżurów radnych).
8. Informację przewodniczącego zarządu o działalności zarządu w okresie między sesjami.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Leszczynki
Łukasz Strzałkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.11.2019
Data udostępnienia informacji: 04.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2019 14:20 Aktualizacja treści Ewa Mącik